ถ่ายแบบก่อสร้าง

ถ่ายแบบก่อสร้าง

ถ่ายแบบก่อสร้างด่วน

  บริการถ่ายแบบก่อสร้างด่วน  ปริ้นแบบแปลนด่วน ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน ถ่ายแบบแปลนของเราสามารถปริ้นขนาดใหญ่สุดได้ถึง A0 ปริ้นแบบแปลน A1 A2 A3 A0 ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ให้ความคมชัดสูง พิมพ์งานได้อย่างรวดเร็ว กรณีงานปริ้นแบบก่อสร้างด่วนที่จำนวนไม่เยอะมากลูกค้าสามารถรอรับได้เลย อีกทั้งเรายังมีบริการถ่ายแบบแปลน แบบก่อสร้างต่าง ๆ

รวมไปถึงการสแกนภาพขนาดใหญ่ได้อีกด้วย เรามีบริการถ่ายแบบแปลนขนาดไซต์ตั้งแต่ A3-A0 แต่ละใซต์ แต่ละขนาด สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน

ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน พิมพ์แบบแปลนด่วน พิมพ์แบบก่อสร้างด่วน

ปริ้นแบบก่อสร้าง A1 A2 A0 พิมพ์แบบแปลนด่วน พิมพ์แบบก่อสร้างด่วน

 

      งานปริ้นแบบก่อสร้างของเรา ลูกค้าสามารถสั่งพิมพ์แบบก่อสร้างที่จำนวนน้อย หลักสิบแผ่น หรือจะเป็นจำนวนเยอะๆ หลักพันแผ่น ทางร้านเราก็สามารถปริ้นแบบก่อสร้างให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอน เพราะทางร้านเรามีเครื่องพิมพ์แบบแปลน แบบก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐานหลายเครื่องเพื่อเตรียมไว้รองรับให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว วัสดุกระดาษที่ใช้ในการปริ้นแบบก่อสร้างด่วน จะมี 2 ประเภทด้วยกันคือแบบที่ 1 กระดาษปอน 80 แกรมสีขาว และ แบบที่ 2 กระดาษไข 90 แกรม ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการปริ้นแบบก่อสร้างอย่างครบถ้วน

ถ่ายแบบแปลน ถ่ายแบบก่อสร้าง

Leave a Comment